ลูกฟูกลอนใหญ่

แข็งแกร่ง…ดั่งขุนเขา

อาคารขนาดใหญ่…สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยคำนึงถึงความมั่นคง ถาวร และพื้นที่ใช้งานเป็นสำคัญกระเบื้องลอนใหญ่ ตราลูกโลก ออกแบบโดยสอดประสานกับความจำเป็นของตัวอาคาร มีความคงทนเป็นพิเศษ มีขนาดของลอนโตลึกเท่ากันทั้งหกลอน มุงได้แนบสนิท ระบายน้ำได้สะดวก จึงคงความแข็งแกร่งยาวนาน…ดั่งขุนเขา

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลูกฟูกลอนใหญ่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *